دل نوشته های یک مرد

هیچکس تنهایی ام را حس نکرد لحظه ویرانیم را حس نکرد آنکه سامان غزلهایم از اوست بی سر و سامانی ام را حس نکرد

دل نوشته های یک مرد

هیچکس تنهایی ام را حس نکرد لحظه ویرانیم را حس نکرد آنکه سامان غزلهایم از اوست بی سر و سامانی ام را حس نکرد

طبقه بندی موضوعی
۱۷
مهر

       آمدم صیدت  کنم  صیدت  شدم ....  

  • علی شریفی صادقی
۱۷
مهر

داستانی از جنس بازی های سرنوشت ...  

  • علی شریفی صادقی
۰۵
مهر

روزهایم بی تو پایانی ندارد...

 

  • علی شریفی صادقی
۰۵
مهر

طوفان زده ام کشتی نجاتی بفرست               هر جا برسم بر دل خود خواهم نوشت

این دل فراق تو را دارد و بس                       از غم فراق یار دستم را چیزی نگرفت

  • علی شریفی صادقی
۰۵
مهر

معلمی کار سختی است ... 

  • علی شریفی صادقی
۰۵
مهر

آدمها با هم و تنها .....

هر کدوم یه جور معما ....

  • علی شریفی صادقی
۰۵
مهر

گاهی انسان هوس میکند بی آنکه چیزی  بخواهد   ....

  • علی شریفی صادقی
۰۵
مهر

  ترسیده از طناب سیاه و سفید ...

  • علی شریفی صادقی
۰۵
مهر

و هزار راه بی پایان....

  • علی شریفی صادقی
۰۵
مهر

آرزوهایم را بر باد دادی ....

  • علی شریفی صادقی